De weg zoeken

Afgelopen week zag ik de film ‘Escape from Pretoria’ (op Netflix) waarin Tim Jenkin voor 12 jaar wordt opgesloten in Pretoria voor anti apartheid ’terrorisme’. Hij wil die niet uitzitten, maar ontsnappen, samen met zijn ‘partner in crime’ Stephen Lee. Maar ontsnappen lijkt niet eenvoudig. Eerst probeert hij een heel plan te bedenken, maar uiteindelijk concludeert hij: ‘ik begin maar bij wat ik weet.’ Het hele plan is teveel van het goede.

Vaak is het in ons leven ook zo dat we niet heel makkelijk kunnen zien hoe we verder moeten. Bovendien zijn er ook nog tal van obstakels en problemen die je tegenkomt en waar je over na moet denken. (Levens)vragen roept het op als: waar ga ik eigenlijk heen? Wie ben ik? Heb ik wel goede keuzes gemaakt? Allemaal onzekerheden.

In Handelingen 16 vinden we ook zo’n verhaal van Paulus en Timoteüs die hun weg zoeken. In vers 4 gaan ze op weg, maar ze kunnen niet naar Asia (in het westen van het huidige Turkije) en lopen (waarschijnlijk) dan maar naar het noorden. Maar naar Bithynië (in het Noorden van het huidige Turkije) wil het ook niet. Dus ‘stranden’ ze in Troas een havenstad in het noordwesten. We weten niet hoe lang ze daar al waren voordat Paulus een visioen kreeg om over te steken en naar Macedonië te gaan. Daar moesten ze inderdaad zijn blijkt uit het vervolg van het verhaal, maar om daar te komen hebben ze eerst in het duister moeten tasten en afgaan op omstandigheden en hun gevoel waarvan ze later konden zeggen dat de Heilige Geest hen leidde en de wegen naar Asia en Bithynië belette!

Zo gaat onze weg ook. Vol hobbels. Paulus zegt daar later (in 2 Korinthiërs 11) over: ” Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid.” Geen gemakkelijke weg is dat geweest. Maar steeds heeft hij geweten dat God met hem meeging zoals God altijd meegaat met mensen op hun weg. En als je gevoelig bent voor zijn aanwezigheid, kan hij je ook de weg helpen vinden.