Jaarverslag 2020

In het vreemde corona jaar 2020 hebben we toch niet stil gezeten. We zijn blijven samenkomen op het Olderhoofsterkerkhof, toen je met niet meer dan twee mensen buiten samen mocht zijn, is er elke zondag iemand op het plein geweest en de rest was er via Zoom bij aanwezig. Hieronder lees je het verslag. Ook staan daar onze financiële cijfers in.

Tjeerd van der Meer

Hoi, ik ben Tjeerd van der Meer, ik hou van mooie luchten en van sterren en planeten. Mijn bijdrage aan Gods koninkrijk zie ik in het zoeken met mensen naar een weg om het goede leven te vinden. Ik doe dat in mijn werk als geestelijk verzorger bij Jeugdhulp Friesland, maar ook met mensen die graag samen zoeken. Jezus is daarbij mijn grote voorbeeld.

Geloof, wat is dat?

Jakobus schrijft in zijn brief over geloof en geloven. Wat is dat eigenlijk, geloof? Gaat het dan over de juiste formuleringen, dogma’s en rituelen? Jakobus rept daar met geen woord over. In hoofdstuk 2:14-26 legt hij uit dat geloof duidelijk wordt uit je handelen. Niet de juiste formulering, het beste dogma of correcte ritueel, maar de juiste handeling laat zien wat je gelooft.

Jakobus haalt als bewijs Abraham aan. Die had, na 25 jaar wachten en 14 jaar een zelf geknutselde oplossing gehad te hebben, gelachen om het feit dat hij die beloofde zoon nog zou krijgen (Genesis 17). Maar hij kreeg Isaak toch. En dan vraagt God aan Abraham om Isaak als een brandoffer aan Hem te offeren. Nou dogmatisch, ritueel en formeel gezien klopt daar niks van. Maar Abraham doet het met het vertrouwend dat God Isaak ook uit de dood kan laten opstaan (Hebreeën 11).

Dat vertrouwen op God, die zekerheid dat je met God wandelt en doet wat Hij wil, dat is het geloof waar Jakobus het over heeft. In het eerste hoofdstuk van zijn brief in vers 23 t/m 25 vergelijkt hij het horen van Gods woord met een spiegel. Kijk je erin en herken je jezelf? Herken je wie je bent? Of zie je alleen wat je wilt zien? Herken je dat de woorden die God spreekt je vrij maken of voel je je alleen veroordeeld? Het is te zien aan wat je doet en hoe je het doet.

Wat je doet, zegt dus iets over waar je in gelooft, of misschien beter gezegd, wat je gelooft. Geloof je dat God je vrij gemaakt heeft dan voel je je vrij om uit te delen en te geven zonder daar direct iets voor terug te moeten ontvangen. Voel je je veroordeeld, dan zoek je naar hoe je beter kan worden en heb je van alles nodig om daar te komen. Je kan dan makkelijk vergeten te geven wat een ander nodig heeft. Laten we vooral in Gods vrijheid handelen en wandelen.

Herkennen we Jezus?

In Lucas 24:13 t/m 36 lezen we een verhaal waarin twee leerlingen van Jezus na zijn kruisiging op weggaan naar huis. Ze zijn druk in gesprek over wat er zich in Jeruzalem heeft afgespeeld de laatste dagen als Jezus naast hen komt lopen. Maar herkennen ze hem? Er staat dat hun blik vertroebeld werd zodat ze hem niet herkenden. Opmerkelijk, maar aan de andere kant ook weer heel gewoon. Hoe vaak herkennen wij Jezus eigenlijk wanneer die met ons meeloopt?

Jezus vraagt hen waar ze het over hebben en wat er gebeurd is. Alsof hij het helemaal niet weet. Ze zijn daar stomverbaasd over. Zo verbaasd dat ze hem alles gaan uitleggen. Inclusief de gebeurtenissen van die ochtend, namelijk dat er vrouwen waren geweest die engelen hadden gezien die zeiden dat Jezus leeft. En dat ze toen waren gaan kijken en het zo aantroffen zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar eigenlijk geloofden ze het nog steeds niet. Jezus verwijt hen dat en begint hen uit te leggen wat er in de bijbel over geschreven staat.

Dan zijn ze bijna thuis en wil Jezus verder gaan, maar ze dringen aan dat hij bij hen blijft en dat doet hij. Ze gaan samen eten en zodra Jezus het brood breekt herkennen ze hem. Dan is Jezus verdwenen en haasten zij zich terug naar Jeruzalem. Ze snappen eindelijk dat Jezus werkelijk is opgestaan en dat hij bij hen was. Als ze dat aan het vertellen zijn, is Jezus opeens in hun midden en zien alle leerlingen hem.

Wanneer herkennen wij Jezus? Voor ons is het net als voor die leerlingen niet genoeg dat we (denken te) begrijpen wat de bijbel zegt. Het heeft alles met ervaring te maken. Het spreken van iemand draagt daaraan bij, maar uiteindelijk herkennen we Jezus in ons leven pas wanneer we met hem eten. Nodig jij hem uit? Kun je dan ook door het lijden van de wereld heen zien dat hij er is? Dat lijden is namelijk al lang voorzegd. Het hoort erbij, maar is niet, nooit het eind. Laten wij ook eten met mensen en hen de mogelijkheid geven Jezus in ons te herkennen.